Mobil flotta, szolgáltató váltás – új Magyar Telkom-os SIM-kártyák átvétele

Tisztelt Kollégák!
A leadott nyilatkozatok alapján igényelt, mobiltelefonos SIM kártyák megérkeztek az új szolgáltatótól.
A kártyák átvételére a következő 2 napon van lehetőségük:

2017.05.30-án , kedden 9 -15 óra
Tájépítészeti és Településtervezési Kar és Központi Szervezeti egységek dolgozói
2017.05.31-én, szerdán 9 -15 óra
Kertészettudományi Kar és Élelmiszertudományi Kar dolgozói

Kérjük, hogy lehetőség szerint az adott napon csak a megjelölt szervezeti egységek dolgozói jöjjenek el, a torlódások elkerülése végett.

Az átadás helye:
1118 Budapest Villányi út 29-43. G. épület Fszt. 17/a.

A kártya(-ák) kitöltött aláírt Megállapodás ellenében, személyesen vehető át személyi igazolvány felmutatásával, illetve indokolt esetben szabvány (két tanú által aláírt) meghatalmazással. A szükséges megállapodás formanyomtatványokat az átvételkor adják át az informatikus kollégák.
Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy az új SIM kártyák csak szolgáltató független (vagy Telekom függő) mobil készülékben használhatók. Kérjük, előzetesen ellenőrizze készülékét.
Az előzetesen leadott nyilatkozatban szereplő, az Egyetem tulajdonában álló, szolgáltatófüggő mobiltelefonok új szolgáltatónál történő használhatóságáról az Egyetem gondoskodik. Ezt az Informatikai Főosztály munkatársai ütemezetten végzik a használó előzetes felkeresésével.
A közalkalmazott saját tulajdonában álló, szolgáltatófüggő mobiltelefonjának kikódolásáról, az új szolgáltatónál történő használhatóságáról közalkalmazottnak kell előzetesen gondoskodnia.
A jelenlegi SIM kártyán tárolt telefonszámokat a hordozást megelőzően le kell menteni a telefonkészülékre. Ezek az adatok a Telenor-os kártyákról a későbbiekben sem vesznek el.
A meglévő előfizetésekből egy sem kerül lemondásra, csak akkor, ha azt valaki külön kérte.
Az eddigi Telenor-os adatmegosztó előfizetések 2017.05.31.-én megszüntetésre kerülnek.
A mostani első körös hordozásból kimaradtak a még hűségidővel, számlatartozással rendelkező előfizetések, illetve azok is, amelyekre nem érkeztek be nyilatkozatok a megadott határidőig.
Ezek hordozására folyamatosan, a korlátozó tényezők megszűnése után lesz lehetőség.
A hordozás tényleges időpontja:
A hordozási időablak 2017.05.31.-én 20:00-24:00 között van, ebben a 4 órában történik a számhordozás. Azt, hogy egyes számoké pontosan mikor, az előre nem ismert.
Amikor a Telenor SIM kártyáról nem lehetséges hívást indítani, akkor kell a SIM cseréjét elvégezni a készülékben.
SIM-csere után érdemes még egyszer kikapcsolni a telefont.
A felhasználók nyomon tudják követni a megadott időablakban, hogy a hívószámának hordozása milyen státuszban van, megtörtént-e már az átállás.
A telefonon az alábbi kód beírásával lehet lekérdezni a státuszt:
Tárcsázás (hívás módban) be kell írni: *126*0620xxxxxxx# majd hívás indítás

Funkció Kód Szöveg
Hordozott hívószámok lekérdezése
(A telefonszámot 9 számjeggyel kell megadni: körzetszám, majd a 7 jegyű mobilszám.) *126*telefonszám# xxxxxxxxx szolgáltatója:
Magyar Telekom Távközlési Nyrt.
Telenor Magyarország Zrt.
Vodafone Magyarország Zrt.

Ha a hívószám az időablakban átállt, akkor a kapott szöveg:
xxxxxxxxx szolgáltatója: Magyar Telekom Távközlési Nyrt.
Ha ezek után hívás-indítási és -fogadási probléma merül fel (csak kimenő hívást lehet indítani, vagy csak bejövőt lehet fogadni) akkor a telefon@szie.hu mail címen kell jelezni a problémát.
Illetve bármi probléma, kérdés merül fel a hordozással kapcsolatosan, az is küldjék meg a telefon@szie.hu címre.
A hordozást követő napokban az átadást végző kollégák segítségükre lesznek az átvétel helyszínén a felmerülő kérdések megválaszolásában.

2017.05.26. SZIE Informatikai Főosztály