Szabályzás, eljárásrendek, folyamatok

Rendszerszemléletű, ügyfél- és szolgáltatás-centrikus beállítottságú munkatársaink az elmúlt évek során jelentős tapasztalatra tettek szert az eljárásrendek kidolgozása, folyamatok szabályozása (szükség esetén kialakítása), eljárásrendek, ellenőrzési metódusok kidolgozása terén.

Kollégáink felkészültségét, hozzáértését számos független, külső szakértő is megerősítette, az évenként ismétlődő auditok, átvilágítások összefoglalójában minden alkalommal elismeréssel említik a szabályozás, folyamatkezelés terén meglévő tudásunkat.

Munkánk elismeréseként, igazolásaként az Egyetem 2012 őszén megkapta az ISO-27001:2006 tanúsítás.