Szoftverbeszerzés

Az Egyetemen érvényben lévő szabályozások értelmében minden szoftverbeszerzés az Informatikai Fősztály jóváhagyásával kell történjen. Ennek a szabályozásnak az a célja, hogy olyan, az egyetemi informatikai infrastruktúrába illeszkedő szoftverek kerüljenek beszerzésre, amelyek biztosan kielégítik nem csak a jelenlegi, hanem a jövőben várható igényeket is. A központi jóváhagyás segítségével kiszűrhetőek a több intézményben párhuzamosan, más-más szállítótól beszerzett ugyanazon szoftvertermékek, az egymást átfedő, (néha egymásnak ellentmondó, vagy egymást kizáró) szoftver fejlesztések.

Dobozos szoftverek beszerzése esetén kollégáink segítséget nyújtanak a megfelelő szoftver kiválasztásában, licensz szám tervezésben. Egyedi fejlesztésű szoftvereknél segítséget tudunk nyújtani a megfelelő követelményspecifikáció (azaz, hogy pontosan miket tudjon, milyen feltételeknek feleljen meg a szoftver), az átvételi teszt megfogalmazásában.